Alles, hoe klein of banaal ook kan kunst worden wanneer je het op de goede plek en met de juiste attitude plaatst.